Kök İnsanlığın Saklı Tarihi

★★★★★
Wizart Yayınları
Stok Kodu : KT4
Stok Durumu : Mevcut
Önceki Fiyat :
220,00 TL
Fiyat :
190,00 TL
Favorilere Ekle
Karşılaştır
  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Yorumları
  • İade Koşulları
“Kök” ve “gök” kelimeleri aynı kökenden gelir. Aslında her ikisi de zaman içinde deforme olarak farklılaşmış tek bir kelimeyi ifade eder. Göktürkler göklerin Tanrı’sına “Kök Tengri” diyorlardı ve her şeyin kökeni gökyüzüydü. İnsanlığın tohumu da göklerden geliyordu.
Bu inanış, tarih boyunca yeryüzünde var olmuş bütün dinlerde aynı şekilde devam etmişti. Din ilk insandan bugüne kadar, toplumların bilinçaltının ve dolayısıyla hayatın merkezinde yer aldı. Bu bakımdan dinin tarihi insanlığın da tarihidir aynı zamanda.
Antik toplumların destanlarla günümüze ulaştırdığı hikayeler, karşılaştırmalı olarak okunduğunda, yeryüzündeki tüm toplumların ortak bir hafızaya sahip oldukları görülür. Aynı kökene dayanan ve kaynağını göklerden alan evrensel bir hikayeyle karşı karşıya kalırız. İnsanoğlunun dünyadaki serüveninin başladığı günden beri tek bir din oldu ve her toplum onu kendine göre uyarlayıp çeşitlendirdi. Peki olağanüstülüklerle dolu bu evrensel hikaye, kayıtlı insanlık tarihindeki tüm toplumların ortak hezeyanı mıydı, yoksa klasik tarih anlayışımızı ve tabularımızı yerle bir edecek büyük bir gerçeğe mi ışık tutuyordu?
Bu kitap başlangıcı dünyanın ötesine, göklere dayanan ve bin yıllardır saklı tutulmuş bir alternatif insanlık tarihini resmeder.

Yayın Tarihi: 13.02.2020
ISBN: 9786056857317
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 180
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 15.5 x 23 cm
  • Yorum bulunamadı..

Yorum atmak için giriş yapmanız gerekiyor...
TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İADE ŞARTLARI İPTAL

GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgi formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer kanun hükümlerine tabidirler.
3. Ürünün nakliye masrafları olan kargo ücretleri alıcılar tarafından karşılanacaktır.
4. Satın alınan her ürün, yasal süre olan 30 günü geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
6. Satın alınan ürünün satışı imkansız hale gelirse, satıcı bu durumu tarihinden itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde alıcıya iade edilmelidir.

SATIN ALINAN ÜRÜNÜN ÜCRETİ ÖDENMEZSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka bilgilerinde iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim alındıktan sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yere kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmediği tespit edilirse 3 gün içinde sözleşme konusu ürünün nakliye masrafı alıcıya aittir, satıcıya iade edilmesi gerekir.

GEREKLİ OLMAYAN NEDENLERLE ÜRÜNÜN ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİ HALİNDE:
9. Satıcı'nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcı'ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptal edilmesini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içerisinde alıcının hesabına havale etmesi mümkündür.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; kırık, kırık, ambalajı yırtılmış vs. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketi tarafından teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmet hasarsız ve sağlam kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmetin kullanılmamış olması şarttır. Fatura ürün ile birlikte iade edilmelidir.

VAZGEÇME HAKKI:
11. ALICILAR; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla SATICI'ya bildirimde bulunmak kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI İÇİN İLETİŞİM HAKLARI BİLDİRİMİ:
şirket
İSİM BAŞLIĞI:
ADRES:
E-POSTA:
TELEFON:
FAKS:

CAYMA HAKKI SÜRESİ:
13. Alıcı hizmet satın almış ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14.Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKI KULLANIMI:
16. Ürün faturasının 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edildiğini, (İade edilecek ürün faturası kurumsal ise iade anında kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen iade siparişi, İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamaz.)
17. İade Formu İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE ŞARTLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri, 20 gün içinde ise malı iade etmekle yükümlüdür.
19. ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinin düşmesi veya iadenin imkânsızlaşması hâlinde ALICI, kusuru ölçüsünde SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar ALICI tarafından sorgulanmaz. mi değil
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşmesi halinde, kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.
21. Değişim ve iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir.
22. Kilidi açılan üründe iade ve değişim yapılmaz.
23. İç giyim, mayo ve bikini altı, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma riski taşıyan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler Tesliminden sonra ALICI tarafından ambalajı açıldığında sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, Teslimden sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, Hemen ifa edilen hizmetler veya gayri maddi olmayan malların tüketiciye hemen teslimi durumunda, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar hariç olmak üzere gazete, dergi gibi süreli yayınlarla ilgili Mallar, sesli veya video kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve saklama araçları, bilgisayar sarf malzemeleri, ALICI tarafından paketi açılmış ise mevzuat gereği iadesi mümkün değildir. . Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler için Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
24. İade için kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim, mayo, bikini, kitap, program ve çoğaltılabilir programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.), açılmamış, denenmemiş ambalajları bozulmamış ve kullanılmamış olmalıdır.

GEÇME DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI
25.Alıcı, kredi ile ödeme işlemleri gerçekleştirmesi halinde ödeme yapılmaması durumunda kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. kart. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; ALICI'nın maruz kaldığı masraf ve vekalet ücretlerini talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcunu ödememesi halinde, ALICI, borcun geç ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder.

ÖDEME VE NAKLİYE
26. Banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapabilirsiniz.
27. Sitemizdeki kredi kartlarınız ile tüm kredi kartlarına online tek ödeme veya online taksit seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.
Popüler Ürünler