Kehanet-Geçmişten Geleceğe Kıyamet

★★★★★
Wizart Yayınları
Stok Kodu : KT3
Stok Durumu : Mevcut
Önceki Fiyat :
250,00 TL
Fiyat :
220,00 TL
Favorilere Ekle
Karşılaştır
  • Ürün Açıklaması
  • Ürün Yorumları
  • İade Koşulları
Elinizdeki kitap, aslında iki kitaptan oluşuyor, ilk bakışta birbiriyle alakasız gibi gözüken iki ayrı konu birarada. Bu sizi şaşırtmasın zira Yeni Çağ ve Kıyamet kavramları aslında içiçe varlar ve ancak bu şekilde yaşayabiliyorlar. Çok uzak ve yakın geçmişin karanlıklarından gelen kıyamet öngörülerinin böylesine ortaya çıkarılması ve dinlerin egemenliğini aşıp, pop kültüre hatta pazar magazinine kadar düşmesinin temel nedeni 1950’lerin sonundan başlayan ve tüm dünyayı bazen geleceğe, bazen de geçmişe taşıyan Yeni Çağ düşüncesinin ve Yeni Çağ’ın doğurduğu felsefenin, dünya görüşünün, arayışların ve daha mutlu, daha akıllı, daha mantıklı ve sevecen bir bir düzende yaşamak isteyenlerin çabalarında yatıyor.
Bu çaba ve şimdiki sonuçları kendisine insan adını takmış olan canlı türünün veya yaratığın gerçekten insanca, gerçekten uygar, gerçekten barışçı olabilmesini amaçlıyor. Aksi halde, elinizdeki kitabın ikinci yarısını oluşturan Kıyamet öngörülerine çok uzak olmayacağız, ya da çok yakın olacağız. Yeni Çağ arayışları sizi şaşırtabilir, neredeyse her sokakta bir astroloğun, bir reikicinin ya da şifacının, olmadık akıldışı inançların ve de ille de tanrısal yeti ve güçlere sahip olduklarını iddia edenlerin varolduğu bir bir topluma dönüşmemizin nedeni Yeni Çağ’dan başka birşey değil (New Age), hala da öyle. Kutsal inançların barış ve sevgi yolunu bulamamaları, insanlığın gezegensel değil, neredeyse evrensel bir kötülüğü, yıkıcılığı ve umarsız bir duyarsızlığı sergilemesi yokoluşu, düzeltilmesi artık umutsuzluk düzeyinde olan varoluşumuzu kıyametle yüzyüze getiriyor…
Oysa ikinci aydınlanma çağına gelmek üzereyiz, üzeydeydik…
Ata Nirun bu kez, bir diğer gizemci ile beraber, Belkıs Huri Dalaman ve Nirun gizem evrenine yeni bir soluk getiriyorlar. Kehanet’i okurken Altın Çağ’dan Yeni Çağ’a bir yolculuk yaptıktan sonra gelecekte nelerin olabileceğini öğreneceksiniz. Kehanetlerin içyüzü sizleri şaşırtacak, kimbilir belki de gelecekte olacakların aslında geçmişte yaşanmış olabileceğini düşüneceksiniz…
Olasılıklar evrenine hoş geldiniz…

Kitap Adı
Yazar
Hamur Tipi         2. Hamur

Ebat
İlk Baskı Yılı        2018
Baskı Sayısı       2. Basım

  • Yorum bulunamadı..

Yorum atmak için giriş yapmanız gerekiyor...
TÜKETİCİ HAKLARI - CAYMA - İADE ŞARTLARI İPTAL

GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermeniz halinde size sunulan ön bilgi formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer kanun hükümlerine tabidirler.
3. Ürünün nakliye masrafları olan kargo ücretleri alıcılar tarafından karşılanacaktır.
4. Satın alınan her ürün, yasal süre olan 30 günü geçmemek kaydıyla alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir.
5. Satın alınan ürünün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
6. Satın alınan ürünün satışı imkansız hale gelirse, satıcı bu durumu tarihinden itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam bedel 14 gün içinde alıcıya iade edilmelidir.

SATIN ALINAN ÜRÜNÜN ÜCRETİ ÖDENMEZSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka bilgilerinde iptal ederse, Satıcı'nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim alındıktan sonra, ödemesini yaptığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız yere kullanıldığı ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmediği tespit edilirse 3 gün içinde sözleşme konusu ürünün nakliye masrafı alıcıya aittir, satıcıya iade edilmesi gerekir.

GEREKLİ OLMAYAN NEDENLERLE ÜRÜNÜN ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİ HALİNDE:
9. Satıcı'nın öngöremeyeceği mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi durumunda Alıcı'ya bilgi verilir. Alıcı, siparişin iptal edilmesini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana kadar teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Ödemeyi nakit olarak yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içinde bu ücret kendisine nakden ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın 2-3 hafta içerisinde alıcının hesabına havale etmesi mümkündür.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; kırık, kırık, ambalajı yırtılmış vs. hasarlı ve ayıplı mal/hizmet kargo şirketi tarafından teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mal/hizmet hasarsız ve sağlam kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmetin kullanılmamış olması şarttır. Fatura ürün ile birlikte iade edilmelidir.

VAZGEÇME HAKKI:
11. ALICILAR; Satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla SATICI'ya bildirimde bulunmak kaydıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI İÇİN İLETİŞİM HAKLARI BİLDİRİMİ:
şirket
İSİM BAŞLIĞI:
ADRES:
E-POSTA:
TELEFON:
FAKS:

CAYMA HAKKI SÜRESİ:
13. Alıcı hizmet satın almış ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14.Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) gün içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKI KULLANIMI:
16. Ürün faturasının 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edildiğini, (İade edilecek ürün faturası kurumsal ise iade anında kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen iade siparişi, İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamaz.)
17. İade Formu İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE ŞARTLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI'yı borç altına sokan belgeleri, 20 gün içinde ise malı iade etmekle yükümlüdür.
19. ALICI'nın kusuru nedeniyle malın değerinin düşmesi veya iadenin imkânsızlaşması hâlinde ALICI, kusuru ölçüsünde SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak, cayma hakkı süresi içinde mal veya ürünlerin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar ALICI tarafından sorgulanmaz. mi değil
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşmesi halinde, kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.
21. Değişim ve iadelerde kargo ücreti müşteriye aittir.
22. Kilidi açılan üründe iade ve değişim yapılmaz.
23. İç giyim, mayo ve bikini altı, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma riski taşıyan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler Tesliminden sonra ALICI tarafından ambalajı açıldığında sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler, Teslimden sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler, Hemen ifa edilen hizmetler veya gayri maddi olmayan malların tüketiciye hemen teslimi durumunda, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar hariç olmak üzere gazete, dergi gibi süreli yayınlarla ilgili Mallar, sesli veya video kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, veri kayıt ve saklama araçları, bilgisayar sarf malzemeleri, ALICI tarafından paketi açılmış ise mevzuat gereği iadesi mümkün değildir. . Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler için Yönetmelik uyarınca cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
24. İade için kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim, mayo, bikini, kitap, program ve çoğaltılabilir programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.), açılmamış, denenmemiş ambalajları bozulmamış ve kullanılmamış olmalıdır.

GEÇME DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI
25.Alıcı, kredi ile ödeme işlemleri gerçekleştirmesi halinde ödeme yapılmaması durumunda kart hamili banka ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. kart. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; ALICI'nın maruz kaldığı masraf ve vekalet ücretlerini talep edebilir ve her halükarda ALICI'nın borcunu ödememesi halinde, ALICI, borcun geç ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder.

ÖDEME VE NAKLİYE
26. Banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapabilirsiniz.
27. Sitemizdeki kredi kartlarınız ile tüm kredi kartlarına online tek ödeme veya online taksit seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişinizin sonunda tutar kredi kartınızdan çekilecektir.
Popüler Ürünler